Jak nakupovat

Čištění ultrazvukem a jeho úskalí

Článek je určen především pro širokou veřejnost, ale i odborníci si zde mohou najít žádané odpovědi. Člověk si rád usnadňuje práci a jednou z možnosti pro čištění a odmašťování je využití ultrazvuku. 

Čištění ultrazvukem nahrazuje mechanickou práci, kdy ponořený předmět v pracovním roztoku různě kartáčujeme nebo za pomocí štětce ošetřujeme každou jeho proláklinu. Tato činnost je poměrně zdlouhavá, a proto rádi hledáme rychlejší a spolehlivější řešení. UZ čistička rozkmitá pracovní roztok, který systematickým omíláním postupně uvolňuje z povrchu daného předmětu nežádoucí částice mastnoty nebo špíny. 

Ultrazvukové čističky můžeme rozdělit podle kmitočtu měničů (frekvence), která bývá v rozsahu 20 až 120 kHz. Nižší kmitočet se používá pro hrubé čištění či větší objemy UZ čističek, naopak vysoké frekvence jsou daleko šetrnější a využívají se především v oblasti muzejnictví nebo u měkkých povrchů předmětů jako je plexisklo. Můžeme se setkat i s UZ čističkou dvou nebo tří frekvenčním provedením což ale navyšuje její cenu. Za univerzální kmitočet se považuje 40 kHz.  Pro jemnější čištění lze v nouzi použít UZ čističku s regulací výkonu pokud to čistička umožnuje, tím zjemníme její čištění.

 

 • Další velice důležité dělení UZ čističek je podle jejich provedení. Setkáváme se UZ čističkou s lisovanou bezešvou vanou nebo se svařovanou vanou, která má větší životnost, ale potřebuje daleko vyšší výkon ultrazvuku.

 

 • Méně podstatným faktorem je provedení ovládání, které spíše závisí na čistotě daného prostředí a rukou. Analogové či mechanické zvládne lépe ne úplně čisté prostředí jako jsou prašné provozy či autodílny. Digitální ovládání je lepší do laboratoří či kanceláří, protože zde jsou citlivé jemné mikrospínače ovládání.

 

 • Mimo předchozí dělení zmíním několik dalších odlišností:

 

 • Obdélníková nebo kruhová vana
 • Provedení v plastu či nerezové oceli
 • S externím generátorem
 • S regulací výkonu
 • S ohřevem lázně či bez ohřevu

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro dosažení očekávaných výsledků čištění je vhodná volba pracovního roztoku. Bohužel samotná voda nestačí ani na vyčištěná skel brýlí což se mylně domnívá řada jejich uživatelů. Na trhu existuje řada koncentrátů od kyselých po alkalické až silně alkalické. Od složení koncentrátu se odvíjí jejich pracovní teplota.  

Mějte na paměti vlastnost ultrazvuku, kde dochází při provozu k samovolnému zvyšování teploty pracovní lázně díky tření molekul bez přídavného ohřevu a o to je třeba nastavit nižší výchozí teplotu.  Proto nejsou vhodné jako pracovní roztoky hořlaviny z důvodu možného samovznícení.

Kyselé prostředky jsou učeny pro speciální použití a není je vhodné dlouhodobě skladovat v UZ čističkách, doporučujeme je po použití přelít do plastových nádob.

Alkalické prostředky na bázi tenzidů optimálně pracují do 40 °C. Při vyšších teplotách se rozpadá chemická vazba prostředků a prostředek ztrácí jeho účinnost.

Silně alkalické prostředky na bázi hydroxidů potřebují optimálně teplotu nad 60 °C. Opět je není vhodné dlouhodobě uchovávat v UZ čističkách.

Pro naše všeobecné použití je nejlepší zlatá střední cesta středně alkalické prostředky na bázi tenzidů.

 

Tenzid (tensit, surfaktant, saponát) je povrchově aktivní látka (dříve nazývaná kapilárně aktivní látka). Snižuje povrchovou či mezifázovou energii, a proto se samovolně koncentruje ve fázovém rozhraní. Označení surfaktanty je převzaté z angličtiny, zatímco tenzidy do češtiny proniklo z němčiny. Synteticky připravené tenzidy se také nazývají saponáty. Jelikož tenzidy snižují povrchové napětí rozpouštědel, usnadňují tak rozpouštění a odstraňování nečistot. Proto se často používají v čisticích a pracích prostředcích. Známým příkladem tenzidu je mýdlo. Alternativním vysvětlením jejich účinku je snížení povrchové energie nečistoty koagulací s tenzidem, která je pak lépe smáčivá.

Podstata procesu mytí a praní

Zjednodušeně řečeno, proces mytí a praní neboli převedení nečistot z povrchu materiálu do prací lázně spočívá v tom, že nečistoty, které jsou zpravidla nepolárního (neboli hydrofobního) charakteru, je pro jejich odstranění z povrchu látky nutné převést do vodného roztoku. To umožňuje tenzid, protože ten se jedním (nepolárním) koncem naváže na nepolární špínu a druhým koncem (polárním) na molekuly vody. V důsledku jsou tedy částice nečistot molekulami tenzidu obklopeny, a tím pádem rozptýleny ve vodném roztoku. Tak jsou nečistoty z povrchu materiálu odstraněny a následně mohou být odplaveny vodou. Blíže nám proces mytí a praní znázorňuje následující obrázek:

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzidy#

 

Tipy pro dokonalé čištění:

 • Silně špinavé předměty předmáčejte např. v již použitém pracovním roztoku.
 • Máte-li velkou vanu, dejte pracovní roztok do menší plastové nádoby a tu spolu s čištěným předmětem vložte do vany s čistou vodou.
 • Nevejde se vám čištěný předmět do koše, lze jej vložit do vany na pryžovou podložku.
 • Pravidelně kontrolujte nožičky koše, aby nedošlo k přímému kontaktu koše se dnem vany.
 • Hlídejte minimální hladinu, předejdete spálení topných těles.
 • Nevypouštějte zahřátou čističku, nechte nejdříve vychladnout.
 • Těžké předměty zavěste na externí stojan
 • Není-li předmět dostatečně vyčištěn zvyšte koncentraci pracovního roztoku nebo prodlužte čas čištění.
 • Pro dokonalé a ekonomické čištění používejte pracovní roztok různého stupně znečištění. Ten po dalším použití vždy posuňte o jeden.
 • Nemíchejte různé koncentráty, můžete tak snížit jejich účinnost.

 

 

Příklady užití UZ čištění a odmašťování:

 • brýle, brýlové obruby (Pozor: Vyhněte se přímému kontaktu skel brýlí s ocelovým dnem vany!)
 • zlaté a stříbrné šperky, drahokamy, smaragdy, perly, mince
 • vstřiky, karburátory zahradní techniky, stříkací pistole
 • tužky, kreslící zařízení a další díly příslušenství, tryskové hlavy
 • zubní protézy, rovnátka, lékařské nástroje apod.
 • motorové díly, galvanické části, tisková pouzdra, řetězy motocyklu, nástroje
 • jemnomechanické součástky, části zbraní, např. zásobníky, nábojnice, úderníky, pružiny