Čistící koncentrát SIMPLY SONIC Heavy Duty Cleaner - AG MAX III

Kód: 540005
Novinka Tip
40 hodnocení
Značka: SIMPLY SONIC
od 121 Kč / ks od 100 Kč bez DPH

Zvolte variantu

UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ SMĚS. 
Nehořlavý, neabrazivní, ekologicky šetrný a biologicky odbouratelný.

Detailní informace

Balení: 500 ml
Skladem (>10 ks) | 540005
121 Kč / ks
100 Kč bez DPH
Balení: 1000 ml
Skladem (>10 ks) | 54001
200 Kč / ks
165 Kč bez DPH
Balení: 5 litrů
Skladem (>10 ks) | 54005
714 Kč / ks
590 Kč bez DPH
Balení: 10 litrů
Skladem (>10 ks) | 54010
1 198 Kč / ks
990 Kč bez DPH
Balení: 25 litrů
Skladem (>10 ks) | 54025
2 650 Kč / ks
2 190 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

NÁVOD K POUŽITÍ:
Směs nařeďte podle doporučeného ředění a nalijte do ultrazvukové myčky. Směs pracuje v rozmezí teplot 18 až 50 °C. Znečištěný předmět nechte čistit 3 až 5 minut. Poté vyjměte a nechte okapat, případně opláchněte. Pokud máte vodu s vysokým obsahem minerálů použijte k ředění destilovanou vodu. Nevylévejte čistý či použitý roztok do dešťové kanalizace nebo vodních toků. Použitý roztok vylévejte pouze do splaškové kanalizace. Poznámka: Řiďte se platnými právními předpisy v dané zemi.. Vhodný na materiály AL, FE. Obsahuje antikorozní příměs. Rozpouští asfalt.  

DOPORUČENÁ ŘEDĚNÍ:
1:15 Sklo, brýle, plexisklo
1:5   Běžně znečistěné předměty
1:3   Silně znečištěné předměty

SLOŽENÍ:
5,0–15,0 % Triethanolamin; 1,0–10,0 % Non-ionic surfactant; 1,0–5,0 % Propylene glycol n-butyl ether; 0,5–1,0 % Tetrapotassium pyrophosphate; 0,5–1,0 % Potassium silicate. (< 0,5 % fosfátu). Biologicky odbouratelný podle OECD 301D.

Part Number:
54001 – lahev 1 litr
54005 – kanystr 5 litrů
54010 – kanystr 10 litrů
54020 – kanystr 20 litrů

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Po ma­nipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle.
Při požití: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím vyzkoušejte. Nepoužívejte v kontaktu s asfaltem. Likvidujte čisté nebo použité pracovní roztoky do splaškové kanalizace nebo čističek odpadních vod.
Uchovávejte mimo dosah dětí.